Je li informatizacija (opet) važnija od inovacija?