EU Projekt

Naziv projekta: Inkubator zapošljavanja – Kako izaći iz vječne utrke traženja posla kroz vlastitu konkurentnost, fleksibilnost i samo-održivost?
Referentni broj: UP.01.3.1.01.0039
Korisnik potpore: Zlatni plamen d.o.o., Split
Natječaj u sklopu kojeg se projekt provodi: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III
Ukupna vrijednost projekta: 569.762,91 kn
Ukupna vrijednost potpore: 569.762,91 kn
Razdoblje provedbe projekta: 26.03.2019. -26.05.2020. godine
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Kratki opis projekta: Generiranje rasta i razvoja ekonomije i društva koje bi omogućilo novo zapošljavanje prioritet je svake zajednice koja djeluje u smjeru održivog i uključivog rasta, a sukladno je i smjernicama Europske unije, kao i nacionalnim, županijskim i lokalnim strategijama. Budući da su ljudi ključni čimbenik razvoja svake zajednice, ulaganje u potencijal ljudi prioritet je ovog projekta, a glavni cilj je poticanje (samo)zapošljavanja na području Splitsko-dalmatinske županije. Problemi koje projekt želi riješiti su relativno niska stopa ukupne zaposlenosti, niska stopa zaposlenosti mladih i žena, visoki udio dugotrajno nezaposlenih osoba, slabo razvijene poduzetničke vještine, ali i neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je zabilježen relativno malen interes za osnivanje vlastitih poslovnih subjekata, zbog često negativne slike o poduzetništvu i nisko razvijene poduzetničke kulture. Realizacija ovog glavnog cilja se planira provesti jačanjem društvene uključenosti nezaposlenih osoba, njihovim osobnim razvojem kroz edukacije, poticanjem na taj način njihovu samoodrživost, konkurentnost te u konačnici zapošljivost.
U sklopu projekta održavaju se radionice na temu:

 • psihologije izvrsnosti
 • prodaje i samopromocije
 • osobne konkurentnosti
 • komunikacije i marketinga
 • prava
 • računovodstva
 • financija i bespovratnih potpora
 • zaštite inovacija

Očekivane koristi od projekta Inkubatora zapošljavanja su:
 • razvoj vlastitog potencijala kroz stručno vođenje promjena na individualnoj razini
 • znati kako komunicirati i prodati sebe kako bi uvjerili poslodavca, odnosno klijenta da ste baš vi , odnosno vaš proizvod ili usluga najbolji izbor
 • izgradnja i povećanje vlastite konkurentnost
 • znati kako upravljati komunikacijom s različitim dionicima (klijentima, poslovnim suradnicima i partnerima i šire javnosti) i marketingom kroz društvene mreže
 • upoznati se s osnovama radnog prav i zakonodavstvom te procedurom otvaranja vlastitog obrta, odnosno firme
 • naučiti osnove računovodstva društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, obrta ili OPG-a
 • upoznati se s mogućnostima za pokretanje, odnosno djelomično financiranje vlastitog poslovanja kroz EU fondove, državne poticaje te mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • upoznati se s mogućnostima zaštite inovacija putem zaštite industrijskog dizajna, patenta, žiga i sl.

Sve informacije o projektu, predavačima, radionicama i prijavi za sudjelovanje možete pronaći na stranici www.inkubator-zaposljavanja.eu
Kontakt osoba za više informacija: Antonio Surjan Žanko, voditelj projekta, mob: 098 196 0344, mail: antonio@zlatniplamen.hr